Medewerkers

Uitgangspunt van het beleid t.a.v medewerkenden is:

  • Dat de medewerker niet alleen als persoon wordt gezien die tegen betaling zijn werk uit moet voeren, maar ook als een partner die bereid is zich voor de doelstelling van de organisatie in te zetten en deze mede vorm te geven.
  • Onderlinge samenwerking en een goede sfeer zijn tevens belangrijke kernwaarden.
  • Er wordt gewerkt met vaste procedures en richtlijnen.
  • Tevens is een goede medewerkersbezetting een voorwaarde.
  • De medewerker een duidelijke taak en functie heeft.
  • De medewerker zijn/haar arbeidsduur die regelmaat heeft dat de betrokkenheid met het werk gegarandeerd is.
  • De medewerker die bijscholing krijgt die vereist is met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen.

ORT reparatie
In de nieuwe cao VVT 2016 – 2018 hebben CAO-partijen een regeling getroffen over de mate waarop de ORT had moeten worden doorbetaald. U bent bij Zorg-wooncentrum den Bouw in dienst geweest. Conform de CAO-afspraak heeft u als ex medewerker, die de afgelopen 5 jaar ORT heeft gekregen, mogelijk te weinig ORT ontvangen en recht op nabetaling.
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen neem dan voor 15 maart 2017 contact op met de medewerkers van de administratie. Dit kan via de mail Administratie@denbouw.net of via 0575-522840.

STAGE

Volg je een BOL-opleiding bij het Graafschap College, dan is er een mogelijkheid om stage te lopen bij den Bouw. De stage wordt door het Graafschap College geregeld.
Ben je leerling van praktijkonderwijs en volg je de richting facilitaire zorg dan is het mogelijk om stage te lopen in de huishouding en keuken. De stage wordt geregeld door het praktijkonderwijs.

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Er is een mogelijkheid voor maatschappelijke stage. Dit kan tijdens de ontspanningsavonden. Dit vindt meestal plaats om de week op maandagavond van 18:15 tot 21:15 uur. Er kunnen 2 leerlingen tegelijk stage lopen. Voor meer informatie een mail sturen via het contact formulier.