ZZP 7

Zorgarrangement 7.
U bent door het CIZ geïndiceerd voor ZZP 7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding De cliënt woont in een beschermde woonomgeving en heeft zeer intensieve verzorging en verpleging nodig. Hij of zij is grotendeels afhankelijk van de zorg. Daarbij gaat het om sociale redzaamheid, algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL), verpleging, gedragsproblematiek en mogelijk psychiatrische problematiek. Bij de zorg zijn verschillende behandelaars betrokken, waaronder de specialist ouderengeneeskunde en andere (para)medici. De medische zorg wordt gegeven door de huisarts.

Wij vertalen dit pakket naar het zorgarrangement 7.
In dit zorgarrangement ligt de nadruk op het kunnen wonen in de beschermde omgeving van het zorg- wooncentrum. U kunt gebruik maken van de diensten van het zorg- wooncentrum. Er is sprake van somatische beperkingen en tevens is er een dementieel ziektebeeld vastgesteld. Als het dementieel ziektebeeld de belangrijkste grondslag is zal er continu begeleiding, toezicht en sturing nodig in combinatie met intensieve zorg. Dit kan zowel individueel als groepsgewijs plaatsvinden. De lichamelijke verzorging zal veelal worden overgenomen door medewerkers. Er wordt samengewerkt met specialisten (b.v. verpleeghuisarts, fysiotherapie, diëtiste) welke nodig zijn om aan alle functies die in dit zorgarrangement zijn genoemd te voldoen. De tijdsinvestering aan geleverde zorg en begeleiding is gemiddeld 23 uur per week.

Wij bieden Zorgarrangement 7 aan in het zorg- wooncentrum.

Leefplan.
Op basis van uw indicatiebesluit wordt er samen met u en uw familie een leefplan opgesteld. In een leefplan staan de zorgafspraken die tussen u en de medewerkers zijn gemaakt. Ook de gemaakte afspraken op het gebied van kosten, aanvullende services etc. worden hierin opgenomen.

De zorgafspraken kunnen worden gemaakt ten aanzien van de volgende handelingen:

Huishoudelijke verzorging:

 • Maaltijden bereiden;
 • Appartement opruimen;
 • Stofzuigen;
 • Wc/badkamer schoonmaken.

Persoonlijke verzorging:

 • Wassen;
 • Aankleden;
 • In en uit bed gaan;
 • Hulp bij bewegen;
 • Naar wc helpen;
 • Eten en drinken;
 • Zorg voor tanden, nagels, haren;
 • Aanbrengen steunkousen.

Verpleging:

 • Verpleegtechnische handelingen;
 • Controles;
 • Wondverzorging;
 • Ondersteunen bij uitscheiding;
 • Medicijnen klaarzetten, toedienen;
 • Oefenen van injecteren;
 • Hulp bij omgaan met uw ziekte;
 • Advies over ziekte

Ondersteunende begeleiding – algemeen:

 • Problemen oplossen;
 • Besluiten nemen;
 • Helpen bij eenvoudige taken;
 • Helpen bij moeilijkere taken;
 • Hulp bieden bij het aanbrengen van structuur en dagindeling;
 • Helpen bij het plannen en uitvoeren van activiteiten.

Ondersteunende begeleiding – dag:

 • Begeleiding bij sociaal culturele activiteiten;
 • Toezicht houden op groepen in een huiskamer;
 • Trainen en oefenen van activiteiten;
 • Groepsgewijze begeleiding.

Activerende begeleiding algemeen:

 • Het actief ingrijpen gericht op herstel of voorkoming van de (gevolgen van de) aandoening, beperking of handicap. Het geven van advies, instructie en voorlichting. Extra begeleiding bieden bij probleemgedrag. Activerende begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Behandeling algemeen:

 • De eigen huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. De verpleeghuisarts is verantwoordelijk voor de aanvullende somatische en psychogeriatrische zorg. De totale medische zorg gaat in overleg tussen beide artsen. De verpleeghuisarts biedt ondersteuning aan de huisarts en kan adviseren bij onderzoek en/of behandeling.

Verblijf langdurend:

 • U heeft individueel een appartement met voldoende ruimte voor het kunnen bieden van verzorging en er zijn gemeenschappelijke voorzieningen waar u gebruik van kunt maken.