ZZP 5

Zorgarrangement 5.
U bent door het CIZ geïndiceerd voor ZZP 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg De cliënt woont in een beschermde woonomgeving en ontvangt intensieve zorg en begeleiding. Hij of zij is grotendeels afhankelijk van de zorg. De zorg is deels groepsgewijs. De hulp is 24 uur per dag beschikbaar. Bij de zorg zijn ook behandelaars betrokken. De medische zorg wordt gegeven door de huisarts.

Wij vertalen dit pakket naar het zorgarrangement 5
In dit zorgarrangement ligt de nadruk op het wonen in de beschutte omgeving van het zorg- wooncentrum. U kunt gebruik maken van de diensten van het zorg- wooncentrum. Er is een dementieel ziektebeeld vastgesteld. Er is een continue begeleiding, toezicht en sturing nodig. Dit zal zowel individueel als groepsgewijs plaatsvinden. Bij de lichamelijke verzorging zal veel stimulering nodig zijn of deze wordt overgenomen door de medewerkers. De zorg gebeurt gedurende meerdere malen per dag op de momenten dat dit nodig is; over het algemeen niet op afspraak. Er worden specialisten (b.v. verpleeghuisarts, fysiotherapie, diëtiste) ingezet bij de zorgverlening. De tijdsinvestering aan geleverde zorg en begeleiding is gemiddeld 18 uur per week.

Wij bieden Zorgarrangement 5 aan in het zorg- wooncentrum.

Leefplan.
Op basis van uw indicatiebesluit wordt er samen met u en uw familie een leefplan opgesteld. In een leefplan staan de zorgafspraken die tussen u en de medewerkers zijn gemaakt. Ook de gemaakte afspraken op het gebied van kosten, aanvullende services etc. worden hierin opgenomen.

De zorgafspraken kunnen worden gemaakt ten aanzien van de volgende handelingen:

Huishoudelijke verzorging:

 • Maaltijden bereiden;
 • Appartement opruimen;
 • Stofzuigen;
 • Wc/badkamer schoonmaken.

Persoonlijke verzorging:

 • Wassen;
 • Aankleden;
 • In en uit bed gaan;
 • Hulp bij bewegen;
 • Naar wc helpen;
 • Eten en drinken;
 • Zorg voor tanden, nagels, haren;
 • Aanbrengen steunkousen.

Verpleging:

 • Verpleegtechnische handelingen;
 • Controles;
 • Wondverzorging;
 • Ondersteunen bij uitscheiding;
 • Medicijnen klaarzetten, toedienen;
 • Oefenen van injecteren;
 • Hulp bij omgaan met uw ziekte;
 • Advies over ziekte.

Ondersteunende begeleiding – algemeen:

 • Problemen oplossen;
 • Besluiten nemen;
 • Helpen bij eenvoudige taken;
 • Helpen bij moeilijkere taken;
 • Hulp bieden bij het aanbrengen van structuur en dagindeling;
 • Helpen bij het plannen en uitvoeren van activiteiten.

Ondersteunende begeleiding – dag:

 • Begeleiding bij sociaal culturele activiteiten;
 • Toezicht houden op groepen in een huiskamer;
 • Trainen en oefenen van activiteiten;
 • Groepsgewijze begeleiding.

Activerende begeleiding algemeen:

 • Het actief ingrijpen gericht op herstel of voorkoming van de (gevolgen van de) aandoening, beperking of handicap. Het geven van advies, instructie en voorlichting. Extra begeleiding bieden bij probleemgedrag. Activerende begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Behandeling algemeen:

 • De eigen huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. De verpleeghuisarts is verantwoordelijk voor de aanvullende somatische en psychogeriatrische zorg. De totale medische zorg gaat in overleg tussen beide artsen. De verpleeghuisarts biedt ondersteuning aan de huisarts en kan adviseren bij onderzoek en/of behandeling.

Verblijf langdurend:

 • U heeft individueel een appartement met voldoende ruimte voor het kunnen bieden van verzorging en er zijn gemeenschappelijke voorzieningen waar u gebruik van kunt maken.