Kwaliteit

1.Uitgangspunten van onze personele invulling

* elke cliënt beschikt binnen 24 uur over een voorlopig leefplan en binnen 6 weken over een definitief leefplan;
* met elke cliënt en mantelzorger wordt eenmaal per 8 weken in een multidisciplinair teamoverleg het leefplan geëvalueerd;
* het leefplan wordt opgesteld door een verzorgende of verzorgende IG;
* ’s ochtends zien wij het opstaan als intensief zorgmoment en is er afhankelijk van de wens van de cliënt en zijn/haar mantelzorger tijd en aandacht voor persoonlijke verzorging beschikbaar; dit geldt ook voor eetmomenten en bij het naar bed gaan;
* er is minimaal 1 vaste medewerker op de huiskamer;
* we beschikken over voldoende BIG geregistreerde verpleegkundigen van zowel niveau 4 als niveau 5, welke vanaf 2018 extern worden ingekocht.
* voor onze intramurale cliënten is 24/7 een arts bereikbaar en oproepbaar;
* indien vanuit cliëntbelang nodig wordt aanvullende zorg (verpleegkundig specialist bijv.) of behandeling (specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, e.d.) ingeschakeld.

2.Personeelssamenstelling 2018
De personele begroting is gebaseerd op de begrote productie 2018 en de ZZP mix. Hierop is een interne berekening toegepast waarbij is uitgegaan van een ziekteverzuim van 5%. De begroting is als bijlage toegevoegd.

 

Kosten Functies   2016 2017 2018
      werkelijk begroot begroot
      FTE FTE FTE
Algemeen beheer directie +tijdelijke vervanging   1,00 1,00 1,11
  beleidsmedewerker 0,48 0,44 0,67
Administratie administratie 1,20 1,20 1,17
  receptie   1,49 1,30 1,30
  coördinator vrijwilligers 0,00 0,19 0,19
Verzorging hoofd zorg 0,89 0,89 0,89
  verzorging intramuraal 36,38 30,10 31,73
  verzorging extramuraal 3,90 6,90 5,46
  dagverzorging p.m. p.m. p.m.
Keuken hoofd facilitair 0,67 0,67 0,67
  keuken   8,68 9,02 9,02
  huismeester 0,00 0,11 0,11
Huishouding huishouding                      5,04 2,41 2,36
  huishouding extramuraal p.m. 2,14 1,60
  wasserij   p.m. 0,75 1,00
Gesubsidieerde banen id-banen   1,75 1,78 0,86
      61,48 58,90 58,14