Aan cliënten en mantelzorgers,

Op 19 maart 2020 heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekendgemaakt om de kwetsbare cliënten en de zorgmedewerkers beter te beschermen tegen het coronavirus.
Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf heden gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg.
Dit besluit geldt ook voor Zorg-wooncentrum den Bouw.
De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 6 april.
Het valt ons zwaar dat we zo’n ingrijpende maatregel moeten nemen. Onze cliënten hechten aan bezoek van familie en vrienden. We zijn ons ervan bewust dat u en uw naasten hierdoor een extra moeilijke tijd in gaan. Bij Zorg-wooncentrum den Bouw wordt momenteel heel zorgvuldig omgegaan met de hygiëneregels en we hopen met deze aanvullende maatregelen onze cliënten maximaal te kunnen beschermen.
Hieronder benoemen we in het kort de gevolgen van de tijdelijke sluiting van onze zorglocatie.

Geen bezoek
Zorg-wooncentrum den Bouw is gesloten voor bezoek, dit geldt ook voor familie en partners. In plaats van een bezoek kunt u wellicht op een andere manier contact leggen en in verbinding blijven met uw naaste. Wij hebben hiervoor een spreek/luisterverbinding tot stand gebracht, waarbij de cliënt vanuit binnen en de mantelzorger vanuit buiten met elkaar kunnen spreken en elkaar kunnen zien. Wilt u hier gebruik van maken (mogelijk tussen 10.30 uur en 16.30 uur) dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij de receptie tijdens kantooruren. Aankomend weekend zal de receptie extra bereikbaar zijn van 10.00 uur tot 14.00 uur of via info@denbouw.net
U kunt de spreek/luisterverbinding bereiken via de ingang vanaf de Bevrijdingslaan en door vervolgens de bordjes te volgen.

Het spreekt voor zich dat in het geval van terminale cliënten èn cliënten waarvan de gezondheidstoestand ernstig verslechtert, in afstemming met de zorg, individuele bezoekafspraken gemaakt kunnen worden.

Buitenshuis
Elke beweging buitenshuis vormt een risico voor besmetting. Cliënten mogen daarom ook niet buitenshuis worden genomen voor een wandeling of een bezoek. Cliënten kunnen zich zelfstandig of onder begeleiding van zorgmedewerkers in de binnentuin bewegen. De binnentuin is niet toegankelijk voor bezoekers!